نویسنده = علی نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 3
1. رویکردی نوین در طراحی الگوی چند سطحی شکوفایی منابع انسانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

علی نصر اصفهانی؛ نسرین نکوئی مارنانی؛ مهدی ابزری؛ هادی تیموری


2. طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی- سازمانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-50

سیدحسن حسینی؛ علی شائمی برزکی؛ علی نصر اصفهانی


3. ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 153-179

مجتبی فرخی؛ علی نصراصفهانی؛ علی صفری