نویسنده = مرجان فیاضی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عارضه‌های کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-130

مهناز اکبری؛ مرجان فیاضی؛ حمزه جمشیدی