نویسنده = عباس اسلامی فارسانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 165-190

مجتبی اسکندری؛ عباس اسلامی فارسانی؛ احمد کارگر؛ محمد رضا هدیه لو


2. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان با درگیری عاطفی-‌ ذهنی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-69

سید محسن علامه؛ عباس اسلامی فارسانی؛ محمد مالکی