نویسنده = حمیدرضا یزدانی
تعداد مقالات: 4
1. سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

بابک جوکار؛ زهرا علی پوردرویش؛ حمیدرضا یزدانی؛ ناصر میرسپاسی


2. فهم حرفه‌ای‌سازی حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-28

محمدامین باتمانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


3. ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

میلاد شمس زارع؛ رضا طهماسبی؛ حمیدرضا یزدانی


4. طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-166

پریسا السادات شریعتی نجف آبادی؛ حمید رضا یزدانی؛ جبار باباشاهی