نویسنده = ابوالقاسم عربیون
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-104

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمدشریف شریف زاده