نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-123

محمد مهدی دوالی؛ مجید ضماهنی؛ حسن درویش؛ عادل آذر


2. طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی ‏

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-34

عادل آذر؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ علیرضا مقدم؛ محمد سنگی